Menu
Home Page

Eisteddfod

Eisteddfod Yr Urdd 2019

Congratulations to our Recitation Group for coming second in the local Urdd Eisteddfod! Llongyfarchiadau i'r grwp llefaru am ddod yn ail yn yr Eisteddfod Gylch eleni! Da iawn blant! 

Eisteddfod yr Ysgol

School Eisteddfod

2019

Chairing of the Bard / Cadeirio'r Bardd - Amelie G.

Still image for this video

Musical talent / Talent Cerddorol

Still image for this video

Recitation / Adrodd

Still image for this video

Recitation / Adrodd

Still image for this video

Recitation / Adrodd

Still image for this video

Recitation / Adrodd

Still image for this video

Congratulations to Amelie, who was chaired as the Bard at this year's KS2 Eisteddfod, with her wonderful winning poem based on the Rebecca Riots. She is pictured here with the captains of the winning White House. Llongyfarchiadau i Amelie, bardd buddigol yn Eisteddfod CA2 eleni!

A huge da iawn to this year's Eisteddfod Bard winner Freya, who wrote a brilliant story of The Legend Of Dinas Emrys. Llongyfarchiadau enfawr i Freya, Bardd buddigol ein Eisteddfod eleni! Da iawn ti!

Eisteddfod yr Ysgol

School Eisteddfod

2018

Eisteddfod yr Ysgol

School Eisteddfod

2017

Key Stage 2 Eisteddfod 2017: Chairing of the Bard and the White House Captains.

Eisteddfod 2016

Foundation Phase Eisteddfod 2016. Finlay Britton was chaired for winning the writing competition. Da iawn bawb!

Key Stage 2 Eisteddfod 2016. Maddie Ling was crowned as our Eisteddfod bard. Llongyfarchiadau!

Mae Hen Wlad Fy Nhadau - Welsh National Anthem

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi, Gwlad beirdd a chantorion enwogion o fri. Ei gwrol ryfelwr, gwlad garwyr tra mad Tros ryddid collasant eu gwaed. Gwlad, Gwlad, Pleidiol wyf i'm gwlad, Tra môr yn fur i'r bur hoff bau, O bydded i'r hen iaith barhau.

Top