Menu
Home Page

Explore Our School Through Videos

Take a look at some videos
about aspects of our school.

Edrychwch ar ambell fideo sy'n trafod agweddau o'r ysgol.

School Council / Cyngor Ysgol

Learn about the work of our School Council. Dysgwch am waith y Cyngor Ysgol.

Pupil Voice and School Improvement / Llais y Disgybl a Gwelliant Addysgol

See how we listen to pupil voice as part of our school improvement planning. Dysgwch sut rydym yn gwrando ar lais y disgybl fel rhan o welliant addysgol.

Criw Cymraeg at Whitchurch Primary School

Learn about our Criw Cymraeg / Welsh Language Crew. Dysgwch am ein Criw Cymraeg.

Top