Menu
Home Page

Term Dates

School Term Dates 2017-2018

 

 

Term

Begins

Half Term Begins

Half Term Ends

End

Autumn

Monday

4th September 2017

Monday

 30th October 2017

Friday

3rd November 2017

 

Friday

22nd December 2017

 

Spring

Monday

8th January

2018

Monday

19th February 2018

Friday

23rd February 2018

 

Thursday

29th March

2018

 

Summer

Monday

16th April

2018

Monday

28th May

2018

Friday

1st June

 2018

 

Tuesday

24th July

2018

 

School Term Dates 2016/17
Dyddiadau Tymhorau Ysgol 2016/17

 

Term

Begin

Half Term Begins

Half Term

Ends

End

 

School Days

 

Autumn

 

Thursday

1st Sept 2016

 

Monday

 24th Oct 2016

Friday

28th Oct 2016

 

Friday

16th Dec 2016

 

 

72 days

Spring

 

Tuesday

 3rd Jan 2017

 

Monday

 20th Feb 2017

Friday

24th Feb 2017

Friday

7th April 2017

 

63 days

Summer

 

Monday

24th April 2017

 

Monday

29th May 2017

Friday

2nd June 2017

Friday

 21st July 2017

 

60 days

 

 

** Please note that this calendar is subject to any changes which may arise at short notice.

     Whitchurch Primary School does not accept liability for any losses incurred following such changes.


** Noder fod y calendr yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau a all godi ar fyr rybudd.
    Nid yw Ysgol Gynradd Whitchurch yn derbyn atebolrwydd am unrhyw golledion a gafwyd yn
    dilyn newidiadau o'r fath.

Top