Menu
Home Page

Estyn Inspection

Estyn Inspection

Arolwg Estyn

 

Estyn is the office of Her Majesty's Inspectorate for Education and Training in Wales. They are independent of, but funded by, the Welsh Government. The purpose of Estyn is to inspect quality and standards in education and training in Wales.

Estyn yw swyddfa Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Llywodraeth Cymru sy'n ariannu Estyn, ac maent yn annibynnol ar y Llywodraeth. Diben Estyn yw arolygu ansawdd a safonau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

 

Click below to download our first ever Estyn Inspection Report - 24th March 2015. Cliciwch isod i lawrlwytho:

Top