Menu
Home Page

School Prospectus

School Prospectus

Prosbectws yr Ysgol

 

Download our school prospectus below / Lawrlwythwch eich prosbectws isod:

          

 

Click on the link below to download a
copy of our Foundation Phase Handbook.
Cliciwch ar y linc isod i lawrlwytho copi o lawlyfr Cyfnod Sylfaen ein hysgol.

 

Download our Foundation Phase Handbook here / Lawrlwythwch ein Llawlyfr Cyfnod Sylfaen yma:

 

Click here to visit the admissions page of our school website.
 

Please contact us for further
information about our school.


Cysylltwch â ni os ydych yn dymuno
gwybodaeth ychwanegol am ein hysgol ni.

 

whitchurchprm@cardiff.gov.uk
029 2062 3441

 

Top